Zure ekarpena

Zure zergekin ematen duzun dirua gutxi gorabehera nola banatzen den erakutsiko dizugu.

irabazi dituzu, eta guztira -ko ekarpena egiten diezu Nafarroako aurrekontuei.

Kalkulua gutxi gorabeherakoa da, batez bestekoetan oinarritua, eta ez ditu ordezten ez osatzen tributu aitorpen ofizialak, ez da Errentaren simulagailu bat.
Kalkuluan PFEZa, BEZa eta zerga bereziak sartuta daude, ez ordea Gizarte Segurantza. Kalkulua egiteko, kasu hau hartu dugu: bere diru-sarrera guztiak lan etekinetatik edo jarduera ekonomikoetatik sortuak dira; gasolina, alkohol eta tabako kontsumo ertaina du; bere diru-sarreren %10 aurrezten du; eta PFEZan zergadun guztien batez besteko oinarri-murrizketak eta kuota kenkariak aplikatu zaizkio.

2024(e)ko zure ekarpenaren xehetasuna

Gastu eta diru-sarrera ez finantzarioak bakarrik sartu dira, hau da I-VII kapituluak.

Datuen iturriak

Oharra

  • Erakusten diren diru-sarrerak eta gastuak Nafarroako Gobernuari dagozkionak baino ez dira.
  • Inflazioaren araberako doikuntza 2024(e)ko urtarrilaren 1eko datarekin egiten da. Urteko inflazio-tasa urteko hamabi hilabeteen urte arteko inflazio-tasaren batez bestekoa da.